Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998

Проектът на ПМС предвижда цялостна промяна на чл. 57 от „Раздел IX. Такси по Закона за частната охранителна дейност“ на Тарифа № 4. Предлаганите изменения в Тарифа № 4 произтичат от новия Закон за частната охранителна дейност (ЗЧОД) (Обн. ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г.). Съгласно чл. 44, ал. 5 от новия ЗЧОД, за издаване на лиценз се събира държавна такса в размер, определен с тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи. Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 4 предвижда уеднаквяване на размера на такса при предоставяне на право на продължително пребиваване на чужденци в Република България, като в чл. 10б, ал. 3 от Тарифа № 4 се добавя и чл. 24к от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), като правно основание за събираната такса.


Дата на откриване: 27.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 11.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари