Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на ИСУН и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН

 

Правителството подготви проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН. С промените, в обхвата на постановлението се включва Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. /ПРСР/, като по-този начин правилата за електронни производства в ИСУН ще важат и за ПРСР.

Чрез допълнителните разпоредби на акта, текстовете в нормативната уредба за управлението на европейските средства регламентиращи понятието конфликт на интереси, се привеждат в съответствие с новоприетия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.


Дата на откриване: 23.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 24.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари