Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2015-2019 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 18.04.2018г., за предложения и становища по ПРОЕКТА за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2015-2019 г. 
 
Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на   Общински съвет – Кърджали:  obstinski_savet_kj@mail.bg  и в деловодството на Общинския съвет на адрес: гр. Кърджали, бул.”България” №41. 
 


Дата на откриване: 18.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кърджали
Дата на приключване: 18.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари