Обществени консултации

Проект на Наредба за управление на общинските пътища в Община Тервел

Община Тервел стопанисва мрежа от общински пътища, с утвърдена номенклатура на наименованията съгласно Решение на Министерски съвет № 236 от 2007 година.Общината извършва основни и текущи ремонти и поддържа при зимни условия общинските пътища.Действията спрямо общинските пътища в Община Тервел се регламентират от Наредба за управление на общинските пътища, приета от Общински съвет Тервел в началото на 2005 година.В периода от 2005 до 2018 г. се извършиха редица изменения на приложимата нормативна уредба.Изпълниха се и множество проекти за основен ремонт на участъци от общинската пътна мрежа, промениха се обществените отношения, свързани със специалното ползване на пътищата и санкционирането на нарушителите, които причиняват щети на общинските пътища.Възникват потребности за актуално и по-прецизно уреждане на отношения, свързани с общинските пътища, които отношения се нуждаят от регламентиране и разписване на специфичен ред и процедури за прилагането им.


Дата на откриване: 17.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Тервел
Дата на приключване: 17.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари