Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-15/2010г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и специфични условия на труд на цивилни служители

Дейността на Националната гвардейска част  е пряко свързана с организирането и провеждането на държавния церемониал, представителната и протоколна дейност на Президента на Република България, председателя на Народното събрание, министър-председателя, министъра на отбраната, с мероприятия от национално значение на общини, организации и съюзи.

Националната гвардейска част се явява единственото по рода си военно формирование във Въоръжените сили.

Към момента е налице тенденция за значително текучество на военнослужещи от Националната гвардейска част, което в съчетание със засиления отлив на желаещи да постъпят на военна служба, сериозно затруднява попълването на некомплекта от военнослужещи. Предвид некомплекта, налице е и свръхнатоварване на личния състав от гвардейските формирования в Националната гвардейска част.

Изпълнението на гвардейската служба е свързано с полагането на труд при специфични условия – голямо физическо /статично и динамично/ натоварване, в комбинация с целогодишно пребиваване на открито, при различни атмосферни условия.

Като основни причини за некомплекта от гвардейци към момента се посочват недостатъчното месечно възнаграждение, а допълнителното възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба в Националната гвардейска част съгласно действащите разпоредби в  Наредба № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия /Наредбата/ рязко контрастира с огромното физическо и психическо натоварване на гвардейците. Действащият личен състав трябва със значително намален брой да изпълнява на същото високо ниво задачите, стоящи пред формированието, а това води до задълбочаване на проблемите с осигуряване на представителните мероприятия в съответствие с нормативните изисквания.

За постигане на реалистични критерии за специфични условия  за изпълнение на военната служба в Националната гвардейска част в условията на постоянно растящ некомплект от военнослужещи, възниква необходимостта от актуализиране на размера на изплащаните финансови средства за специфични условия на военнослужещите от гвардейските формирования в Националната гвардейска част при участие в провеждането на официални церемонии и във военни ритуали и съответното изменение в Наредбата. 


Дата на откриване: 10.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 10.5.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 април 2018 г. 19:22:07 ч.
enherma

лелеле

това са суми по-големи от сумите давани за бойно дежурство при  Air Policing.

Изумителен дисбаланс

 

13 април 2018 г. 15:21:32 ч.
Стоян Филипов

Поредна глупост

"Предвид некомплекта, налице е и свръхнатоварване на личния състав от гвардейските формирования в Националната гвардейска част."

Моля, да ме извините, но това няма как да се случва, тъй като има определени изисквания за служебното време, и то не може да бъде увеличавано или надхвърляно.

Увеличаването с посочените суми, няма да доведе до вълна желаещи, но ще настрои негативно останалите военнослужещи.