Обществени консултации

Проект на Наредба № 6 от 2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България

От приемането на наредбата през 2008 г. до момента не са се налагали съществени изменения в уредбата на материята, която тя регулира, вероятно поради което след изменението на ЗФВС в ДВ, бр. 50/2010 г. не са предприети действия по привеждане на посочената наредба в съответствие с промяната в ЗФВС, касаеща компетентният по издаването на наредбата орган.


Анализът на резултатите от прилагането на наредбата, както и настъпили промени в общи нормативни актове, налагат изменения в правната регулация в предметния обхват на наредбата, които могат да бъдат реализирани единствено чрез издаване на нова наредба от компетентния за това орган - министъра на младежта и спорта.
 


Дата на откриване: 28.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 27.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари