Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за управление на горските територии на община Куклен

Целта на проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 22 за управление на горските територии на община Куклен е необходимостта от уеднаквяване с действащото законодателство, актуализиране на разпоредбите на нормативния акт спрямо измененията на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, както и промяната на пазарните цени за маркиране и ползване на дървесина и необходимостта от изменение на наредбата с оглед тази промяна.


Дата на откриване: 26.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Куклен
Дата на приключване: 25.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари