Обществени консултации

Проект на Решение на МС за одобряване на проекта на анекс към Споразумение за сътрудничество между Държавна агенция „Архиви“ при Министерския съвет на Република България и Мемориала на жертвите на Холокоста и героизма „Яд Вашем“ и проекта на доклад

Предлаганият проект на Решение на Министерския съвет е за одобряване на проекта на анекс към Споразумение за сътрудничество между Държавна агенция „Архиви“ (ДАА) при Министерския съвет на Република България и Мемориала на жертвите на Холокоста и героизма „Яд Вашем“. Целта на одобрения проект е да се постигане изпълнение на договореното в споразумението за сътрудничество, като се удължи срокът на действие и се улесни изборът на оборудване за осъществяването на една от стратегическите цели на Агенцията за дигитализация на документалното наследство. Очакваните резултати от изпълнението на споразумението за сътрудничество и анекса към него са утвърждаване на ДАА като надежден и равностоен партньор в международен план и придобиване на дълготрайни материални активи, които подпомагат осъществяването на една от стратегическите цели на Агенцията за дигитализация на документалното наследство


Дата на откриване: 26.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 26.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари