Обществени консултации

Предложение за приемане на протоколно решение на Министерския съвет относно План за действие за 2018 година за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г.

Изготвянето на годишен план за изпълнение на Националната стратегия в областта на убежището, миграцията и интеграцията 2015-2020 г. е заложено в Глава IV, т. 10 от стратегията. В същата е посочено, че Министерският съвет приема Национален план за действие по интеграция за всяка календарна година, който включва специфичните мерки, насочени за интеграция на лицата, получили международна закрила в Република България. Проектът на План за действие за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г. е изготвен в рамките на Секретариата на Националния съвет по миграция и интеграция (НСМИ) и включва стратегически цели и дейности за изпълнение по приоритетните политики, заложени в стратегията, които са от компетентността на всички институции, участващи в НСМИ. Съгласно т. 9 от Глава IV на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015- 2020 г., всички дейности, заложени в плана, се финансират от държавния бюджет, чрез бюджетите на съответните институции, както и от финансовите инструменти на Европейския съюз и други международни донорски програми.


Дата на откриване: 20.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 19.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари