Обществени консултации

Инструкция за информационния обмен и взаимодействието между Авиоотряд 28 и Националната служба за охрана във връзка с подготовката, организацията и изпълнението на полети със специално предназначение

С инструкцията се урежда взаимодействието между Авиоотряд 28 и Националната служба за охрана (НСО) при изпълнението на полетите със специално предназначение.

Подробно е уреден реда за осъществяване на подготовката и изпълнението на полети със специално предназначение.

Регламентирани са мерките и изискванията при изпълнение на полетите със специално предназначение с вертолет, включително полети от и до площадки, които са извън действащи на територията на Република България военни летища и летища за обществено ползване.

 

Лице за контакт:
Иван Милушев
Държавен експерт в отдел „Международни правни норми“,
Дирекция „Правна“ към МТИТС,
Тел.: 02/ 94 09 460
 

 


Дата на откриване: 19.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 18.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари