Обществени консултации

Решение за одобряване на проект за изменение на Оперативна програма "Добро управление" и на проект на изменение на Споразумението за партньорство на Република България

Пълно наименование на проекта на решение:

Решение за одобряване на проект на изменение на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд и от държавния бюджет, одобрена с Решение за изпълнение на Европейската комисия С(2015) 1010 от 2015 г. и на проект на изменение на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., одобрено с Решение за изпълнение на Европейската комисия С (2014) 5582 от 2014 г. и изменено с решения за изпълнение на Европейската комисия С (2015) 1470 от 2015 г., С (2015) 9128 от 2015 г. и С (2016) 6904 от 2016 г. и за актуализиране на финансовото разпределение на средствата от Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд по тематични цели и по оперативни програми, одобрено с Решение № 184 на Министерския съвет от 2014 г. и актуализирано с решения № 476 на Министерския съвет от 2014 г. и № 812 от 2015 г.


Дата на откриване: 19.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 18.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари