Обществени консултации

Проект на Инструкция за взаимодействието между Националната служба за охрана и Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Във връзка с възложените им функции и дейности, Националната служба за охрана/НСО/ и Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия си взаимодействат при изпълнение на задачите, с които са ангажирани и двете ведомства, за което до момента няма действащ нормативен акт.

Съгласно действащата нормативна уредба – чл. 37, ал.1 от Закона за Националната служба за охрана и чл. 41 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, такова взаимодействие следва да се регламентира със съвместна Инструкция на министъра на отбраната и началника на Националната служба за охрана.


Дата на откриване: 19.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 18.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари