Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 – за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на Община Несебър

На основание чл.26, ал.4, предложение второ  от Закона за нормативните актове и в предвид наближаване на летния сезон и необходимостта от създаване на организация в контролната дейност  в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината и на Портала за обществени консултации, Община Несебър приема предложения и становища относно представения Проект на НАРЕДБА № 2 – ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща: ttodorova@nesebar.bg.


Дата на откриване: 15.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 29.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари