Обществени консултации

Проект на Наредба за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност

Проектът цели: - определяне на реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) за издаването на лиценз или удостоверение за извършване на частна охранителна дейност; при декларираната промяна на обстоятелствата по чл. 46, ал. 1 от ЗЧОД, както и на минималните изисквания за сигурност и безопасност на охраняваните обекти, включително за необходимото техническо оборудване, превозни средства и персонал по Глава втора от ЗЧОД; - пълно и точно удостоверяване на съответствие със законово установените комплексни критерии, на които следва да отговарят субектите, кандидатстващи за лиценз, както и физическите лица – собственици и членове на управителните органи; декларирали промяна на обстоятелствата по чл. 46, ал. 1 от ЗЧОД; извършващи частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от ЗЧОД; - подобряване професионалния капацитет на субектите, осъществяващи частна охранителна дейност; - повишаване качеството на предлаганата охранителна услуга като вид регулирана търговска дейност.


Дата на откриване: 13.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 12.4.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 март 2018 г. 12:23:51 ч.
klustersigurnost

Публикувайте актуалните нормативни актове

Моля, правете преглед на публикациите и публикувайте актуални и верни нормативни актове , подлежащи на ОК . 

И в двата файла, които са само с различно заглавие , на практика са само "Мотиви към проект на Наредба за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на ЗЧОД .

 

Иванова 

12 април 2018 г. 23:23:44 ч.
klustersigurnost

Невъзможност да се публикуват прикачени файлове като позиция по ОК по темата

Здравейте,

Поради факта, че тук не могат да се прикачват файлове с позицията която е по темата, както преди  - което е странно - същата Ви е изпратена с електронен подпис на мейла .

Изпратена Ви е и позицията и по другия проект на Наредба по ЗЧОД 

Т. Иванова