Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 01.03.2018г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори, приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 6, Протокол № 8/27 и 29.03.2012 г.; изменен и допълнен: по т.15, Протокол №7/26.01.2016 г.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас до Зам.-кмет „Култура и образование“, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” №26 или на следния електронен адрес: p.parushev@burgas.bg.

 


Дата на откриване: 1.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 31.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари