Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ, бр. 65 от 2007 г., изм. ДВ, бр. 5 от 2010 г.)

С предлаганото изменение на Наредбата за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на МВР се цели да се облекчи процедурата за утвърждаване на номенклатурните списъци и нормативите на военновременните запаси в МВР, като утвърждаването им се възлага на министъра на вътрешните работи. С това ще се постигне по-добра оперативност при извършването на промените, при снемане от употреба на определени материални активи и при превъоръжаването на структурите на МВР с нови образци. Това ще способства за по-гъвкава процедура по обновяването, освобождаването и ползването на ведомствените военновременни запаси.


Дата на откриване: 17.5.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 31.5.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари