Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Постановление №18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Предложеният проект за изменение и допълнение на ПМС № 18 цели да се постигнат резултати в четири основни направления: -Да се минимизират разходите за финансиране на дейности по Програмата за сключени договори, по които вече е поет ангажимент и дейностите са в процес на изпълнение; -Да се осигури по-висока степен на контрол от компетентните органи, с оглед гарантиране на качественото изпълнение на дейностите по Програмата; -Да се намали административната и финансовата тежест при изпълнение на Програмата; -Да се ускори изпълнението на Програмата, за да бъдат постигнати на възможно най-ранен етап ефектите от енергийните спестявания.


Дата на откриване: 16.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 19.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари