Обществени консултации

Проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 Проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства е изготвен в изпълнение на Заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите № ЗЦУ-260 от 23.03.2011 г. във връзка с последните изменения на Закона за данък върху добавената стойност (чл. 118, ал. 6 и ал. 7), в сила от 08.03.2011 г., с оглед необходимостта от предприемане на спешни мерки за защита на фискалната позиция, изразяващи се в засилен контрол върху търговията с течни горива, с цел борба срещу сивата икономика и укриването на данъци. С измененията в наредбата ще се допълни съществуващия в нормативна уредба арсенал от мерки за постигане на целите за осъществяване на възможно най-оптимален контрол върху търговията с течни горива (от процеса на производство/внос, до продажбата на дребно на крайни потребители). Проектът на нормативен акт е изготвен от представители на Националната агенция за приходите и Министерството на финансите, експерти от Български институт по метрология и Държавна агенция за метрология и технически надзор, в тясно сътрудничество с представители на водещи фирми, занимаващи се с внос, производство, търговия и сервизно обслужване на фискални устройства, както и представители на браншовите организации на търговците на течни горива.

 


Дата на откриване: 13.5.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 28.5.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари