Обществени консултации

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Карнобат

На основание чл.26,ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК Община Карнобат чрез настоящото публикуване в Портала за обществени консултации предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Карнобат.

Предвид високата степен на обществена необходимост и полезност, многократните изменения и допълнения на действащата към настоящия момент наредба, протестите на прокуратурата, както и с цел оптимизиране на работата в полза на гражданите и представителите на бизнеса, срокът за обсъждане в Портала за обществени консултации е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата  на публикуване. 


Дата на откриване: 13.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Карнобат
Дата на приключване: 15.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари