Обществени консултации

Проект за Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиохирургия“

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения дейността на лечебните заведения и на медицинските и другите специалисти, които работят в тях, се осъществява при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента. Медицинските стандарти се утвърждават с наредби на министъра на здравеопазването. По тази причина е разработен настоящият проект на наредба, с който се въвеждат изисквания за гарантиране на качеството на оказваната медицинска помощ в обхвата на медицинската специалност „Кардиохирургия“, спазване на принципите на добрата медицинска практика и осигуряване на защита на правата на пациентите. Наредбата е необходима за осигуряване на нормативна база за правилна организация на медицинската дейност в обхвата на медицинската специалност „Кардиохирургия“ на всички нива на здравната система в Република България.

Качество в здравеопазването е степента на достигане на най-голяма полза за здравето на човека без увеличаване на риска за здравето при оптимален баланс между полза и риск. 


Дата на откриване: 13.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 14.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари