Обществени консултации

Проект на Доклад за резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен (2014-2020 г.)

Коментари и бележки по изготвения Проект на Доклад за резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен (2014-2020 г.) могат да бъдат изпращани на адрес: oashumen@oblastshumen.government.bg 


Дата на откриване: 7.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Шумен
Дата на приключване: 28.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари