Обществени консултации

Проект на „Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България“

Проектът на „Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България“ е разработен на основание чл. 2, т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия. С проекта се цели да се създадат подробни правила за анализ, оценка и картографиране на сеизмичната опасност, изложеността, уязвимостта на сградния фонд и инженерните съоръжения и сеизмичния риск като цяло. Използването на единна методика ще създаде условия за съвместимост и приемственост на резултатите от разработките, осъществявани в различни периоди от различни изследователски екипи. 


Дата на откриване: 2.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 5.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари