Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

С проекта на наредба се предвиждат:

1. Изменения и допълнения, които имат за цел въвеждане на изискванията на Директива 2014/45/ЕС.

2. Освен посочените по-горе промени, проектът на наредба предвижда и изменения и допълнения на текстовете, свързани с осигуряване прилагането на някои разпоредби на Закона за движението по пътищата, въведени с изменението на закона, обн., ДВ, бр. 2 от 3.01.2018 г.

3. Други предложения

 

Лица за контакт:

Катерина Синапова Главен експерт в ИА АА, тел.  02/9308893, email: ksinapova@rta.government.bg                                                            

Ивайло Славейков Главен експерт в ИА АА, тел. 02/9308865, email: islaveikov@rta.government.bg


Дата на откриване: 31.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 14.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари