Обществени консултации

Проект на нов закон за ВиК отрасъла с работно заглавие Закон за водоснабдяването и канализацията

Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира обществена консултация по предложение за изготвяне на проект на нов закон за ВиК отрасъла с работно заглавие Закон за водоснабдяването и канализацията.

Към настоящия момент нормативната уредба, касаеща ВиК отрасъла, е уредена главно със Закона за водите и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и техните подзаконови нормативни актове.

Изготвянето на нов Закон за ВиК отрасъла е в изпълнение на Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014 - 2023 г., одобрена с Решение на Министерския съвет № 269 от 07.05.2014 г. на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за водите и която идентифицира в т. 5.1 изготвянето на нов и изчерпателен закон за водоснабдяване и канализация като дългосрочно решение за изпълнение на стратегията.


Дата на откриване: 25.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 25.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари