Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на закона за енергетиката

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергетиката, с които се транспонира европейското законодателство в областта на вътрешния пазар на енергия. С текстовете се привеждат изискванията на Директиви 2009/72/ЕО и 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13-ти юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и на природен газ.

С предложените промени в енергийното законодателство се регламентират правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с прилагането на разпоредбите на Регламент 1227/2011 на ЕП и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT). КЕВР следва да упражнява контрол с цел недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари. Комисията ще следи за тяхното ефективно функциониране, поради което е необходимо в закона да се уредят пълно правомощията на КЕВР, в съответствие с регламента REMIT. Съгласно европейския регламент всяка държава-членка гарантира, че нейните регулаторни органи разполагат с правомощия за разследване и прилагане на мерки, необходими за изпълнение на произтичащите функции. С направените законодателни предложения се цели регламентиране на ясни правила, така че да се осигури ефективен контрол от страна на КЕВР за изпълнение изискванията за честна и открита конкуренция на пазара на едро на електрическа енергия в България.  

В допълнение с предложените текстове в законодателството се въвежда необходимата правна рамка за операторите на публично достъпни зарядни точки за зареждане на електрически превозни средства, която липсва към момента. 


Дата на откриване: 23.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 23.2.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 януари 2018 г. 12:30:52 ч.
nenchosp

Пълна отмяна на §18, преди ГД Земеделие на ЕК да наложи гигантска глоба на България за фалита на ВЕИ

Както виждам в текста е пропуснато да се отбележи пълна отмяна на текстовете на §18 от ЗИД на ЗЕ, а това може да има пагубни последствия. МЗХ ще отнесе огромна глоба заради неплатежоспособността на малките ВЕИ строени по програми 311 и 312 от периода 2017-2013г. 

А вече приеха новата recast директива 28/2009, и България я чакат лавина от дела по доктрината Франкович, отгоре на онези заведени в Европейския съд по права на човека за нарушение на правото на собственост.

Много тъжно, че държавата ще бъде принудена да плаща заради нечие безхаберие!