Обществени консултации

Проект на Наредба по чл. 5а, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите за условията и реда за извършване на внос и износ, превозване, преработване, съхраняване, влагане и използване в производствения процес

В изпълнение на § 4 от Заключителната разпоредба на новоприетия Закон за допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (изм. и доп. ДВ бр. 1 от 2018 г.) е изготвен проект на Наредба по чл. 5а, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите за условията и реда за извършване на внос и износ, превозване, преработване, съхраняване, влагане и използване в производствения процес на смеси, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични вещества, вписани в списъка по чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

С представения проект се определят условията и редът за осъществяване на дейностите по чл. 5а, ал.1 със смеси, предназначени за промишлеността, съдържащи наркотичните вещества 1,4- Бутандиол и/или Гама-бутиролактон, когато наркотичното вещество не надвишава 20 % в тях.

 


Дата на откриване: 19.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 17.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари