Обществени консултации

Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в община Кърджали

Вносител на проекта на нормативен акт е общински съветник. Файлът съдържа;

1. Проект на наредба за изменение и допълнение;

2. Мотиви;

3. Становище на кмета на общината.

М О Т И В И

Причини, които налагат приемането на Проект за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в Община Кърджали:

 

 

Причините са изчерпателно посочени в мотивите за приемането на Наредба за изменение на НООР.

Цел на Наредбата

Предвижданата промяна цели от една страна детайлизиране на някои

от съществуващите разпоредби, както и въвеждане на нови такива, забраняващи различни дейности, които нарушават обществения ред. 

Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата

Разходване на финансови средства за прилагане на изменението и допълнение на  НООР не са необходими.

Очаквани резултати

Очакваните резултати от приемането на предложеното изменение и допълнение на НООР са в посока на подобряване на условията за живот на гражданите на Община Кърджали.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганото изменение и допълнение на Наредба осигуряване на обществения ред е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Правни основания:: чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.17,чл.28,  от Закона за защита от шума в околната среда, чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 75, чл. 76, ал.3 и чл. 77 от АПК.

Фактически основания:

В първоначално приетата Наредба за осигуряване на обществения ред съществува неясни текстове на някои разпоредби и неточности, чието отстраняване ще доведе до по-ясни правила и съответно по-добро приложение на  нормативния акт. Освен това е необходимо да се въведат нови разпоредби за  ограничение на различни дейности, които нарушават обществения ред.


Дата на откриване: 18.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кърджали
Дата на приключване: 17.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари