Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

І. Причини, които налагат приемането:

Необходимост от отмяна на недействащи  разпоредби в подзаконовия нормативен акт, както и конкретизация на други за по-голяма прецизност и приложимост в работата с него, в интерес на гражданите и по-качественото им обслужване.

ІІ. Целите, които се поставят:

Привеждане и актуализиране на разпоредбите на подзаконовия нормативен .

ІІІ .Финансови  и други средства, необходими за прилагане на новата уредба :

Не са необходими.

ІV. Очаквани резултати от прилагането:

Не се очакват различни от досега получаваните.

V. Анализ за съответствието с правото на европейския съюз:

Предлаганият проект за приемане ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ е  подзаконов нормативен акт в съответствие българското законодателство, кореспондиращи с правото на Европейския съюз, предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.


Дата на откриване: 12.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 26.1.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари