Обществени консултации

Правилник за условията и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете и ин витро процедури на територията на Община Несебър

І.Причини, които налагат приемането:

Необходимост от конкретизация на разпоредби в подзаконовия нормативен акт за по-голяма прецизност и приложимост в работата с него.

ІІ. Целите, които се поставят:

Привеждане и актуализиране на разпоредбите на подзаконовия нормативен акт към действащата към момента законова уредба.

ІІІ.Финансови  и други средства, необходими за прилагане на новата уредба :

Не са необходими.

ІV.Очаквани резултати от прилагането:

Не се очакват различни от досега получаваните.

V.Анализ за съответствието с правото на европейския съюз:

Предлаганият проект за приемане НА НОВ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ И  ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР е  подзаконов нормативен акт в съответствие със Закона за социално подпомагане и правилника в негово приложение. И двата са нормативни акта кореспондиращи с правото на Европейския съюз, предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.


Дата на откриване: 12.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 26.1.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари