Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Спортни имоти“

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 12.01.2018г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Спортни имоти", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 18.12.2012г. по т.44 /Протокол №17/. 
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: sportimoti@gmail.com; z.georgieva@burgas.bg.


Дата на откриване: 12.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 11.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари