Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за приемане на слушатели във военна академия „Георги С. Раковски”

С приемането на измененията и допълненията на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ бр. 74, 12.09.2017 г.) се промениха изискванията за обучение на офицерите по специалности от професионално направление „Военно дело“ във Военна академия „Г. С. Раковски“.

В дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ е разработена нова Наредба за условията и реда за приемане на слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски“, в която са отчетени измененията и допълненията на разпоредбата на чл. 111 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


Дата на откриване: 5.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 3.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари