Обществени консултации

Проект на Инструкция за определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в Министерството на вътрешните работи

Проектът на инструкция цели издаване на подзаконов нормативен акт в съответствие с изричното законовото основание по Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР). В чл. 151, ал. 1 от ЗМВР е предвидено, че при осъществяване на правомощията си служителите в МВР удостоверяват качеството си със служебна карта или с личен знак. Съгласно чл. 151, ал. 2 от ЗМВР, видът на служебната карта, както и условията и редът за издаването и ползването й, се определят с инструкция на министъра на вътрешните работи.


Дата на откриване: 5.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 4.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари