Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Спедитор-логистик“

Проектът на държавен образователен стандарт е разработен на основание чл. 42, т. 3, подточка „б“ от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) от експертна комисия „Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати и транспортни услуги“ към Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и предложен за утвърждаване от председателя на НАПОО на основание чл. 48, ал. 2, подточка „б“ от ЗПОО.

С предложения проект на наредба се приема държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Спедитор-логистик“ съгласно чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 13а от Закона за професионално образование и обучение.


Дата на откриване: 5.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 5.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари