Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Обн. ДВ,

Предложението за промяна в Наредба № 4 има технически характер като не променя изискванията към Управляващите органи по оперативните програми (УО на ОП) за подобряване на прозрачността по отношение на становищата на министъра на финансите по конкретните процедури.

 

Отговорна дирекция:"Държавни помощи и реален сектор"
E-mail:stateaid@minfin.bg

 


Дата на откриване: 19.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 18.1.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари