Обществени консултации

Наредба за изменение на Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи

Проектът за изменение на Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи предвижда отпадане на изискването, за представяне на декларация, че лицето не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност, при кандидатстването за регистрация на лица, извършващи монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи. С предложените изменения и допълнения на наредбата се предвижда също да се намали броят на изискваните документи, да се опрости процедурата по предоставяне на услугата, както и да се намали финансовата тежест за лицата чрез отпадане на необходимостта от предоставяне на горецитираните документи на хартиен носител.


Дата на откриване: 5.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 4.1.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари