Обществени консултации

Проект на закон за изменение закона за собствеността

С предложените промени в Закона за собствеността се удължава предвиденият срок за спиране на придобивната давност спрямо държавата и общините. С оглед защита на държавния и обществен интерес определеният в закона срок до 31 декември 2017 г. да бъде продължен с пет години.

Неудължаването на срока би довело до придобиването на имоти – държавна и общинска собственост от трети лица, на основание давностно владение.

Промяната дава възможност за изпълнение в максимална степен на Плана за действие с мерки за предотвратяване придобиването по давност на имоти – частна държавна или общинска собственост, приет с Решение № 1087 на Министерския съвет от 23 декември 2016 г.


Дата на откриване: 28.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 12.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари