Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър

Съгласно чл.16а, ал.2 от Закона за защита от шума в околната среда: „ Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23,00 и 7,00ч“ . Така разписаният нормативен ред не кореспондира с реда приет в чл.3 от Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър, поради което се налага изменение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър.


Дата на откриване: 14.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 28.11.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари