Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България

С проекта на Решение се предвижда в Списъка със защитените детски градини и защитените училища в Република България да се включат 96 нови защитени детски градини и части от детски градини, от 96 населени места, от 68  общини, от 24 области,  и 19 нови защитени училища, от 19 населени места, от 18  общини, от 13  области.

          Решението е изготвено в резултат на мотивираните предложения на кметовете на общините след решения на общинските съвети, мотивираните становища на началниците на регионалните управления на образованието и на анализ на информацията от информационните карти на детските градини и училищата

          В съответствие с критериите по чл. 1 и чл. 2 от Постановление № 121 на Министерския съвет от 23.06.2017 г. детските градини и училищата в проектосписъка, са в общини и области, където мрежата от детски градини и училища е оптимизирана. В тази връзка колкото по-разредена е мрежата от детски градини и училища, толкова повече се увеличава броят на защитените детски градини и училища. Освен това детски градини и училищата, които се определят за защитени, са в райони с ниска гъстота на населението, гранични, планински и полупланински с висока вертикална разчлененост на релефа и висока средна надморска височина. Взема се под внимание и свързаността с пътната мрежа между отделните селища и особеностите на инфраструктурата.

            С проекта на Решение се предлага Списъкът със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2017/2018 година да включва 96 защитени детски градини и части от детски градини, от 96 населени места, от 68  общини, от 24  области,  и 157 защитени училища, от 157 населени места, от 106  общини, от 26  области. 


Дата на откриване: 10.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари