Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Кърджали

І. Причини, които налагат приемането:

Изпълнението на мерките в Плана за финансово  оздравяване на община Кърджали за периода  2016г.-2019г.

ІІ. Цели, които се поставят:

Целта на приемането на настоящите промени е да се осигурят достатъчно финансови средства в общинския бюджет за 2018г.,  с което да се  постигне по-голяма финансова устойчивост и стабилност на Община Кърджали.

ІІІ. Очаквани резултати от приемане на наредбата:

Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили  приемането на същите. По отношение на данък върху недвижимите имоти очакваните допълнителни приходи са в размер на 840 хил.лв., по отношение на данък върху превозните средства- в размер на 600 хил.лв., а от туристически данък – в размер на 3 хил.лв.


Дата на откриване: 7.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кърджали
Дата на приключване: 7.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари