Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

Постановлението предвижда мерки за повишаване капацитета на Централното координационно звено в Администрацията на Министерския съвет, по отношение на звеното отговорно за Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Постановлението предвижда и изменения в други нормативни актове свързани с управлението на средствата от ЕС, с оглед оптимизирането на процесите на предоставянето на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/, допустимостта на разходите по програмите съфинансирани от ЕСИФ, както и оптимизиране на електронните производства осъществявани чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Предвидените в проекта на акт мерки  ще доведат до подобряване ефективността на системата за координация при управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Дата на откриване: 2.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 1.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари