Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С постановление на Министерския съвет се предлага промяна, както следва:
1.  В чл. 9, чл. 16 и чл. 17 от Наредбата за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата - по отношение определяне на периода на валидност на тримесечната винетна такса, която следва от 01.01.2018 г. да заплащат ППС под 3,5 тона – леки автомобили и периода на валидност на годишната винетна такса, която заплащат всички ППС, независимо от категорията и държава на регистрация;
2. В чл. 25 и чл. 26 от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” - по отношение на размера на тримесечната винетните такси, които се заплащат за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства под 3,5 тона – леки автомобили.
При определянето на цената на тримесечната винетка е спазен принципът на пропорционалност, т.е. цената на тримесечната винетка да е по-висока от месечната и по-ниска от годишната, при спазена пропорционалност за намаляваща стойност с увеличаване срока на валидност. Това се налага от правилото колкото по-дълъг е периодът, толкова по-малка да е заплащаната цена, т.е. получената референтната стойност за ден при тримесечна винетка определя цената на тримесечния стикер за леки автомобили в размер на 54 лв. или 28 евро.
С проекта на постановление се цели регламентиране в подзаконовите актове влезли в сила законови разпоредби.
 


Дата на откриване: 31.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 30.11.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари