Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2018 г.

С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да определи размер на линията на бедност за страната за 2018 г. от 321 лв.  Нейният размер трябва да задоволява предварително дефинирани минимални жизнени потребности и се изчислява като процент от медианния общ нетен еквивалентен доход за страната. Минималните жизнени потребности се дефинират като определено равнище на приети килокалории и определено съотношение на разходи за хранителни и нехранителни стоки на домакинствата под линията на бедност.

Лице за контакт: Теменужка Златанова, началник на отдел „Жизнен стандарт, доходи от труд и социална икономика“, дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“, тел.:02/81 19 513, ел. поща:tzlatanova@mlsp.government.bg.


Дата на откриване: 27.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 26.11.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари