Обществени консултации

Проект на Правилник за работата на общински фонд "Култура" при Община Несебър

Съгласно стратегическите насоки на изработения ПОУ на „Старинен град Несебър“ се предвижда създаването на Общински фонд „Култура“ като основната му задача е да провежда политика допринасяща за опазването на културните ценности като акумулира, управлява и разходва финансови средства и активи, осигурени от различни източници на дейност, формирани на местно ниво.Той ще подпомага развитието на ценността в съвкупност, като местен и национален приоритет, като световна дестинация за културен туризъм.

Изпълнението на поставените задачи ще допринесе за изграждането на устойчива  връзка на културно ниво между местното население, общинските и държавните институции.


Дата на откриване: 26.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 25.11.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари