Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Причини, които налагат приемането на изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас:

В края на настоящата година предстои да бъде изградена ледена пързалка с размери 600 кв.м. След изграждането й, общинското предприятие ще е в състояние да приема и обслужва изградената ледена пързалка. Това налага актуализация на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Oбщина Бургас и Тарифата към нея, с цел определяне на цени за услугата, които ще предоставя Община Бургас, чрез ОП „Спортни имоти“ от края на 2017 година. Ползването на нововъведената услуга, а именно – ледена пързалка, налага приемането на индивидуализация и цени за предоставянето на новата услуга.

Цели, които се поставят:  

При формирането на цените на описаната  услуга, която следва да се предоставя от ОП „Спортни имоти“ е определяща пазарната ситуация към настоящия момент, като при определянето им са взети под внимание и цените на същата услуга, която предлагат в останалите областни градове. Общинското предприятие цели с дейността си да реализира, както финансови постъпления за Oбщина Бургас, така и предоставяне на една услуга, която е единствена по рода си на територията на Oбщина Бургас, а именно ползването на ледена пързалка.  Услугата, която ще се предоставя цели създаването на един нов продукт, който ще представлява интерес, както за туристите, така и за местните жители и най – вече за децата. Определени са единични цени за ползване на пързалката, които са съобразени с възрастта на посетителите. Освен това е определена и такса за наем на кънки. 

Стандартната цена за ползване на ледена пързалка за посетители над 18 годишна възраст е 5.00 лв. за един час и наем на кънки 4 лв. за един час.  За посетителите от 10 год. до 18 год. възраст и за студенти, таксите за ползване са 3.00 лв. входен билет за един час и наем на кънки 2.00 лв. за един час. За най – малките посетители под 10 год. възраст таксите за следните: 2.00 лв. входен билет за един час и наем на кънки 2.00 лв. за един час. 

Предвидена е и такса за предплатен абонамент, включващ 10 сесии, като таксата отново е съобразена с възрастовата граница на посетителите.  

Като социално отговорно предприятие ОП „Спортни имоти“, заедно с експерти от Oбщина Бургас, разработи и ценови предложения, насочени към облекчаване на разходите на най-уязвимите групи в нашето общество, а именно децата и младежите с увреждания. Tова ще осигури равнопоставена достъпност до услугите на ледената пързалка и те ще я ползват при намалени цени.     

Предложението е основано на разбирането за достъпни и ефективни услуги, отговарящи на нуждите на потребителите, които с ангажираното участие на всички страни осигуряват социално включване, живот в подкрепяща общност и пълноценна реализация.


Дата на откриване: 16.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 15.11.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари