Обществени консултации

Проект на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Тервел

Досега действащата Наредба за устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията на град Тервел и общината е приета от Общински съвет Тервел с решение №8-100/21.11.2001г. Оттогава до сега са настъпили много промени в законодателството на Република България, което налага нейната отмяна и приемане на нова Наредба.

Освен това липсата на Закон за погребалната дейност, с който да се регулират обществените отношения, свързани с траурно-обредната дейност, управлението на гробищните паркове и статусът на лицата, които могат да извършват траурно-обредни услуги, води до необходимостта тези отношения да бъдат регламентирани с Наредба. 

С приемането на настоящата наредба се преследват следните цели:

- Необходимо е редица текстове и разпоредби да се прецизират и формулират по нов начин, а определени процесуални норми да се допълнят и обогатят със съдържание;
- Практиката по приложението показа и редица пропуски, които следва да бъдат отстранени;
- Постигане и поддържане на ред в гробищните паркове, защита интересите на гражданите и на общината;
- Създаване и прилагане на ясни правила за извършване на погребалнообредната дейност, пресичане на злоупотреби и нарушения на наредбата;
- Създаване на адекватна нормативна база за управление на гробищните паркове;


Дата на откриване: 10.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Тервел
Дата на приключване: 9.11.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари