Обществени консултации

Проект на Правила за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник на Община Тервел

Измененията в Закона за общинския дълг, като следствие от новия Закон за обществените поръчки налагат разработването на правила и процедури на ниво „община“ за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник.Същевременно, нормите на ЗОП са неприложими в случаите, в които се провежда избор на изпълнител  за финансови услуги и прилагане на финансови инструменти , т.е. финансова / кредитна институция или финансов посредник (чл.13,ал.1, т.8 и 9 от ЗОП).

Целта на настоящите „Правила за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник“ е:

*синхронизиране на подзаконовата нормативната база на община Тервел с националното законодателство;

*постигане на конкурентна среда, в която да се осигури избор на изпълнител, предлагащ най-изгодните за Община Тервел пакети от финансови услуги и инструменти.
 
 


Дата на откриване: 9.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Тервел
Дата на приключване: 8.11.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари