Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта се предвижда изменение в следните актове:

1.  Постановление № 89 от 18 април 2016 година за създаване на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ и за приемане на нейния устройствен правилник (обн. ДВ, бр. 32 от 2016 г.).

2.  Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, приет с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2016 г. (обн. ДВ, бр. 32 от 2016 г.).

3. Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите, приет с Постановление № 130 на Министерския съвет от 2017 г. (обн. ДВ, бр. 55 от 2017 г.).

4. Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 48 от 2006 г.).

5. Постановление № 173 на Министерския съвет от 2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите (обн., ДВ, бр. 49 от 2011 г.).

6. Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн. ДВ. бр. 49 от 2012 г.).


Дата на откриване: 5.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 5.11.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари