Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

Предложените изменения и допълнения на Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование имат за цел:

·      спазване на принципите на Закона за защита на личните данни;

·      уреждане на обществените отношения във връзка с участието на децата в различни организирани прояви или изяви, които не са предмет на Наредбата за детските и ученическите пътувания с обща цена и не са уредени в друг нормативен акт;

·      премахване на неточности в препратките;

·      избягване на нееднозначно тълкуване на един от очакваните резултати по образователното направление „Околен свят”.

В резултат на приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование ще се намали броят на представяните документи при подаване на заявление за включване на дете в самостоятелна организация и ще бъдат спазени принципите на Закона за защита на личните данни.


Дата на откриване: 4.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 3.11.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари