Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки

С приемането на проекта на Наредбата за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на техническите спецификации при възлагане на обществени поръчки се цели да се осигури изпълнението на чл.229а от ЗОП.  Освен това, се цели да се постигне определяне на условията и реда за вписване на външни експерти, както и  правилата за възлагане извършването  на техническите проверки.

 

Отговорна дирекция:Агенция по обществените поръчки
E-mail:p.dimitrova@aop.bg

 


Дата на откриване: 2.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 2.11.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари