Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинско предприятие „Общински имоти”

Приемането на предлагания Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински имоти“ е продиктувано, от една страна, от постигнатата рационализация в работата на предприятието посредством въведените специализирани софтуерни продукти за изпълнение на определени задачи, а от друга, се дължи на реорганизация на част от работата, за чието успешно и качествено осъществяване се установи, че може да бъде постигано от персонален състав с по-малка численост. Поради това, с проекта се предлага съкращаване на 2 щатни бройки от длъжността „Агент, управление на собственост”. 

За предприятието е нужен служител, който да осъществява контрол за качеството на доставяните стоки и материали. Поради това с настоящия проект се предлага трансформация на една щатна бройка за длъжността „Снабдител, доставчик”. От направените анализи и разчети на възложените и изпълнени задачи, свързани с поддръжката и ремонта на общинските жилищни и нежилищни имоти и др., съгласно предмета на дейност на предприятието, се стигна до заключението, че за извършването на посочените дейности е необходим по-малък числен състав, поради което отпада нуждата от едната щатна бройка от длъжността „Работник, подови облицовки и настилки“, като се предлага същата да се трансформира в длъжността „Снабдител, доставчик”.

С настоящия проект се предлага намаляване на общия числен състав на персонала на предприятието от 60 на 58 щатни бройки, като щатът на предприятието се съкращава с общо 2 щатни бройки, а именно: 2 бр. „Агент, управление на собственост“.  
 


Дата на откриване: 29.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 30.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари